Udsendelse af e-mail

DRIFT VARIABLER - UDSENDELSE AF E-MAIL

I forbindelse med udsendelser af mails anvender Makers ApS en professionel partner på mailservice – i selve konkurrencen ligger der 10.000 e-mails indeholdt i prisen, hvilket vurderes som nok til drift af konkurrencen.

Såfremt de 10.000 e-mails overstiger det aftalte indeholdt i kontrakten, forbeholder Makers ApS sig retten til at efterfakturere.

I løsningen er indeholdt automatisering af E-mail skabeloner. Makers design til standard skabeloner til konkurrencen kan ikke ændres og ligger i koncept designet, inklusiv prædefinerede tekster til E-mails skabeloner.

Afsender vil være Projekt På Vægten (tagget den by som deltager modtager email fra). Transaktions E-mail er opsat til bekræftelser via systemet, afbud, tilmeldinger til aktiviteter m.m.